Kto określa wygląd symboli narodowych?Kto określa wygląd symboli narodowych?

Każde państwo na świecie posiada swoje symbole narodowe. Są one niezwykle istotnym elementem tożsamości ludzi. Ich symbolika w wielu przypadkach ma tradycję sięgającą setek lat wstecz. Dla większości z nas samo ich istnienie jest jednak dość oczywiste. Często nie zastanawiamy się zbytnio nad tym, skąd tak właściwie one pochodzą i jaką symbolikę w sobie skrywają. Nie myślimy również o tym, kto jest odpowiedzialny za dokładne określanie ich wyglądu.

Odpowiednie proporcje symboli narodowych

Większość osób nie zwraca uwagi na fakt, że symbole narodowe muszą mieć dokładnie określony kształt, proporcje oraz kolorystykę. Wszystko jest spisane w specjalnym protokole, który obowiązuje każdego z nas. Co prawda eksponowanie flagi czy godła państwowego w innym kształcie czy niewłaściwej kolorystyce nie jest karane, ale stanowi swego rodzaju znieważenie symboli państwowych.

Zadania komisji heraldycznej

Określaniem wszystkich tych szczegółów zajmuje się w Polsce komisja heraldyczna. Jest to organ bezpośrednio podporządkowany rządowi. Jej głównym zadaniem jest wystawianie opinii dotyczących wszystkich kwestii związanych z polskimi symbolami narodowymi. To właśnie ta komisja odpowiada za określanie właściwego wyglądu flagi oraz godła Polski. Do jej kompetencji należy ustalanie chociażby proporcji oraz dokładnego koloru flagi.
W kompetencjach komisji heraldycznej leży opiniowanie nie tylko symboli narodowych, ale również terytorialnych. Z tego powodu w razie jakichkolwiek kwestii czy niejasności z tym związanych należy odwoływać się bezpośrednio do niej.
Komisja bada również inne kwestie związane z heraldyką. Można zgłosić się do niej w razie jakichkolwiek problemów prawnych związanych na przykład z odpowiednim stosowaniem herbu rodowego.
Jest to organ podlegający bezpośrednio rządowi. Od 2012 funkcjonuje pod kontrolą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organ ten jest znacznie ważniejszy, niż mogłoby się wydawać. Kwestie związane z heraldyką i symboliką mają ogromne znaczenie w wielu miejscach, a niektóre niejasności może wyjaśnić jedynie komisja.