Rodzice to pierwsi wychowawcy

Wychowywanie dziecka jest trudnym zadaniem. Podczas całej wędrówki zdobywamy wiedzę i doświadczenie. Liczy się tutaj także intuicja i rozsądek. Miłość do dziecka powinna się równać z jego dobrem. W psychologii często się mówi, że pierwszymi wychowawcami dziecka są właśnie rodzice.

Proces wychowania dziecka

Od pierwszych miesięcy życia dziecku warto wpajać dobre idee. Rodzice stanowią wzór dla dziecka, dlatego to od nich w dużej mierze będzie zależało jakie będzie w dorosłym życiu. Dlatego ważne jest, aby samo wychowanie odbywało się zarówno przez ojca i matkę. Z punktu widzenia psychologii nie da się określić, które z nich jest bardziej potrzebne w rozwoju dziecka. W tym przypadku jedno i drugie ma do spełnienia pewną rolę, miłość do matki i do ojca może się od siebie różnić. Ważne jest modelowania wzoru mężczyzny. Nierzadko dochodzi do sytuacji, że córki wybierając przyszłego męża szuka cech, które w dzieciństwie dostrzegły w swoim ojcu. Ojciec i matka mają pewne wyobrażenia, jak ich dziecko powinno zostać ukształtowane w dorosłym życiu.

Więź rodziców z dzieckiem

Jednym z najważniejszych czynników kształtujące młodego człowieka jest więź z rodzicami. Miłość jest fundamentem wszystkich relacji na linii rodzic-dziecko. Dziecko nie rodzi się jako neutralny członek społeczności, nie jest ani dobry ani zły. Cały proces wychowywania go ma go ukształtować w danym kierunku. Nasza pociecha nabywa odpowiednie cechy charaktery, ponieważ taki wpływ miało na nie warunki życia i wychowania, a także środowisko, w którym się znalazło. Kłamstwem zatem będzie, że pomimo starań rodziców ich syn lub córka jest inna, niż ją wychowywali. We współczesnym świecie środowisko, w którym się obraca może zdecydowanie na nie wpłynąć. Aby nie dopuszczać do takich sytuacji należy z nimi rozmawiać, o wszystkim.

Wieź z rodzicami jest niezwykle ważna, ale nawet tak silna więź może zostać zerwana. W natłoku codzienności warto znaleźć dla dziecka czas, aby pomóc w nauce lub po prostu spędzić z nim czas. Żadna instytucja nie zapewnia stałości więzi w taki sposób jak to robią rodzice. Rodzina jest tutaj najważniejsza.