Czemu dziecko jest zarozumiałe

Ludzie odtrącają osoby, które mówiąc potocznym językiem, ,,pozjadały wszystkie rozumy”. Brak pokory, dystansu do siebie i bycie wyznawcą jakiejś ideologii czynią nas alfą i omegą, ale tylko we własnym mniemaniu. Wobec opacznie rozumianych współczesnych nurtów wychowawczych, coraz częściej spotykamy zjawisko, jakim jest zarozumiałe dziecko.

Nacisk na wyrażanie emocji, prawo do własności lub antypatii przybiera dzisiaj karykaturalne rozmiary. Rodzice szukający odpowiedzi na zagadnienie, czemu dziecko jest zarozumiałe nie wiedzą, gdzie popełnili błąd i jak go naprawić.
Zarozumiałe dziecko ma zazwyczaj dużą wiarę we własne możliwości. Chociaż nie zawsze ma talent, opiekunowie zakłamują rzeczywistość i umacniają w nim poczucie, że wszystko potrafi. Wobec takiej postawy dzieci mogą podejmować zadania przekraczające ich możliwości. Może doprowadzić to do frustracji i wniosku, że świat jest nastawiony przeciwko nim.

Rozważając kwestię, czemu dziecko jest zarozumiałe, musimy wziąć pod uwagę relacje z rodzicami. Maluch, który nie jest chwalony, może szukać uznania na zewnątrz domu rodzinnego. Każde dziecko szuka akceptacji w grupie rówieśniczej, ale w tym wypadku zarozumiałe dziecko będzie przechwalało się, licząc na podziw oraz zdobycie autorytetu wśród innych dzieci.
Zarozumiałe dziecko może być także niesamowicie uzdolnione. Gdy kilkulatek potrafi fenomenalnie liczyć lub, gdy nauka gry na instrumencie jest godna geniusza, wówczas istnieje silne pragnienie, aby taką umiejętność zaprezentować. Odpowiednia postawa ucząca pokory jest kluczowa wobec posiadania takich talentów. Rodzice powinni pamiętać, że zdolności mogą być gwarantem dostatniego życia pełnego sukcesów. Aby jednak do tego doszło, potrzebne jest uspołecznienie. Artysta, który twierdzi, że gra najlepiej na świecie jest co najmniej śmieszny, a matematyk mówiący, że odkrył wszystkie reguły nie jest wiarygodny.

Pewność siebie a zarozumiałość są często mylone. Zarozumiałe dziecko nie daje innym przestrzeni do zabłyśnięcia i nie dostrzega w innych pozytywów. Zawsze chce być pierwsze, dyryguje zabawą i manipuluje. Może też umniejszać osiągnięcia innych.
Problem dotyczący tego, czemu dziecko jest zarozumiałe bywa złożony. Otoczenie, dom rodzinny czy postawy rodzicielskie mają realny wpływ na zachowanie naszych dzieci i kształtowanie postaw. Jeśli dręczą nas wątpliwości odnośnie kwestii wychowawczych, powinniśmy zgłosić się do psychologa. Szczególnie bardzo zdolne dzieci powinny nauczyć się, jak korzystać z talentów, aby nie zrażać przy tym innych, ale cieszyć się szczerym uznaniem i sympatią.