Pierwsza wygrana

Loterie fantowe:

Loterie fantowe są jedną z najbardziej popularnych rozrywek podczas festynów czy koncertów. Polegają one głównie na tym że osoba kupująca los za jakąś małą kwotę, losuje karteczkę na której wygrywamy nagrodę bądź nic nie trafiamy. Daje nam to delikatny dreszczyk emocji przed losowaniem. Można się sprawdzić czy w większej części mamy szczęście czy jednak pech rządzi naszym życiem. Loterie fantowe może organizować każda osoba fizyczna i osoba prywatna. Przed rozpoczęciem chęci do realizacji loterii należy zapoznać się z formami prawnymi i wszystkimi zasadami jakie dotyczą organizacji tego typu zabawy. Loterie są chronione przez ustawę hazardową. Organizacja takiej zabawy nie jest wcale niczym trudnym ale szereg zasad z jakimi trzeba się zapoznać jest dość obszernym tematem. Po zorganizowaniu takiej loterii organizator ma obowiązek w ciągu 30 dni poinformować urząd celnego o przeprowadzonej loterii, poprzez przesłanie wykazu wydanych nagród rzeczowych wraz z określeniem ich wartości oraz określenie kwoty przekazanego dochodu na cele dobroczynne. Organizator loterii musi również poinformować urząd celnego o zamiarze zniszczenia losów, na 7 dni przed planowanym terminem zniszczenia. Sam koniec loterii nawet nie jest czymś skomplikowanym. Taką loterię można zorganizować w ciągu kilku dni. Trzeba pamiętać jednak że ważne jest informowanie urzędu celnego o wielu rzeczach związanych z naszą grą, ponieważ loterie są ujęte ustawą mówiącą o hazardzie. Na różnego rodzaju imprezach takie loterie są coraz bardziej popularne i coraz to bardziej rozbudowane co bardzo zachęca ludzi do korzystania z tego typu rozrywki. Koncerty i festyny przynoszą najczęściej największy dochód z loterii. Wtedy na terenie dużego placu przewija się mnóstwo ludzi którzy, zwrócą uwagę na możliwość otrzymania ciekawego prezentu za niską cenę. Loterie z dnia na dzień rozwijają się coraz prężniej, coraz więcej ludzi wierzy w swoje szczęście i się na tym nie zawodzi, trzeba jednak mieć na uwadze to żeby jednak nie przesadzać z wkładaniem pieniędzy w swoje szczęście. Pamiętajmy że rozwój osobisty stoi na pierwszym miejscu w życiu każdego człowieka i to lepiej w to inwestować swoje pieniądze niż w swoje szczęście. Co nie znaczy oczywiście by rezygnować z dobrej zabawy. Losujmy z głową!