Ośrodek rehabilitacji poudarowej jaki wybrać?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) udar mózgu definiuje jako nagłe wystąpienie ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, co ważne trwający nie dłużej niż 24 godziny, wynikający wyłącznie z  przyczyn naczyniowych. Udar występuje gdy główne naczynie tętnicze pęka, zaczyna krwawić  (udar krwotoczny) lub też gdy dochodzi do zablokowania dopływu krwi do mózgu (udar niedokrwienny). Statystyki mówią o tym, że corocznie na udar zapada około 80 tysięcy osób.

Po wystąpieniu udaru najważniejszy jest czas reakcji. Im wcześniej pacjent trafi do specjalistycznego ośrodka rehabilitacji, tym większe prawdopodobieństwo, że pacjent odzyska pełnię zdrowia. Do najczęstszych następstw choroby należy zaliczyć: uszkodzenie mózgu, długą niepełnosprawność, napady padaczkowe, zaburzenia padaczkowe, zaburzenia psychiczne, arytmia serca, niewydolność krążenia, a w najgorszym przypadku zgon. Jak oceniają pacjenci najbardziej uciążliwą kwestią z jaką się borykają po udarze jest niedowład ruchowy, ponieważ uniemożliwia on wykonywanie codziennych czynności związanych czy to ze spożywaniem posiłków czy też utrzymaniem higieny.

W bardzo wielu przypadkach, dzięki zastosowaniu odpowiedniego leczenia część objawów ustępuje, dlatego tak ważne jest podjęcie jak najszybszego leczenia oraz dopasowanie rehabilitacji do potrzeb pacjenta. Najlepszy moment na rozpoczęcie rehabilitacji to dwie doby po udarze. Wczesna rehabilitacja ma na celu zapobieganie powikłaniom takim jak odleżyny, choroby układu oddechowego lub zaburzenia układu krążenia.

Szukając odpowiedniego ośrodka rehabilitacji warto poszukać takiego, który ma bardzo indywidualne podejście do każdego pacjenta, uwzględnia jego potrzeby oraz osobiste możliwości. Ośrodek rehabilitacji powinien dysponować liczbą personelu dostosowaną do ilości pacjentów, ponieważ w przypadku udaru ważne jest, aby rehabilitacja była przeprowadzana z odpowiednią częstotliwością, gdzie przez pierwsze 5 tygodni od wystąpienia udaru zakłada się rehabilitację pięć razy w  tygodniu przez cztery godziny. Stąd też bardzo ciężko byłoby zapewnić pacjentowi w warunkach domowych taką ilość godzin rehabilitacyjnych. Bardzo ważne jest również, aby placówka posiadała w swoim asortymencie sprzęt rehabilitacyjny odpowiedni dla pacjentów po udarze, chodzi tutaj głównie o sprzęt do pionizacji pacjenta. Obecnie sprzęty do rehabilitacji opierają się głównie na urządzeniach zrobotyzowanych, ułatwia to pacjentowi i rehabilitantowi pracę, bowiem niektóre ćwiczenia wymagają wielu powtórzeń.

Oprócz kadry lekarskiej, pielęgniarskiej, czy zespołu fizjoterapeutów ważne jest, aby ośrodek zatrudniał również neurologa specjalizującego się w leczeniu pacjentów poudarowych. Warto wybrać wyspecjalizowany ośrodek rehabilitacyjny, bowiem tylko on będzie w stanie skupić się na problemach i potrzebach pacjentów po udarze. Czy łatwo jest znaleźć ośrodek spełniający powyższe wymagania? Jednym z takich ośrodków jest ośrodek rehabilitacji poudarowej Łódź Comfortlife.